Meest gestelde vragen

Een gemiddelde begrafenis of crematie kost al snel tussen de Nafl./Afl. 5.000 en Nafl./Afl. 8.000. Met extra persoonlijke wensen kan dit bedrag al snel verder oplopen. Bij een begrafenis moet u er rekening mee houden dat u voor een graf zogenaamde grafkosten moet betalen. De grafkosten kunnen vele duizenden guldens bedragen. Specifieke informatie hierover kunt u bij Onderlingehulp opvragen. Verder zijn er de kosten voor een grafmonument en het onderhoud van het graf. Al met al bent u voor deze zaken al snel duizenden guldens kwijt. Maar daarnaast heeft u ook te maken met de aanschaf van een kist, uitvaartdienst, advertenties, bloemen, etc. Bij een crematie heeft u te maken met crematiekosten en ook de hierboven genoemde zaken als de kist, etc. Over het algemeen liggen de kosten van een crematie iets lager dan die voor een begrafenis.

Om u te helpen bij het bepalen van de benodigde waarde voor uw uitvaartverzekering, hebben wij een uitvaartwaardemeter ontwikkeld.

Ja, het is mogelijk om een uitvaartverzekering voor het buitenland af te sluiten. Deze is tot het verzekerde bedrag vrij te besteden aan uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten van de overledene. Het bedrag dat verzekerd dient te worden is sterk afhankelijk van het land waarin u begraven wilt worden. Wilt u hier hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met Onderlingehulp.

Jazeker. Bij levenloos geboren kinderen of bij overlijden binnen 30 dagen na de geboorte worden de uitvaartkosten vergoed tot een maximum van Nafl./Afl. 1.000. Eén van beide ouders moet dan wel bij Onderlingehulp zijn verzekerd.

Ja, uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd voor maximaal Nafl./Afl. 4.000.

Jazeker! De risicoverzekering die u heeft afgesloten, geldt alleen voor de hypotheek en zorgt voor de aflossing van de hypotheek indien u mocht overlijden. Bovendien heeft deze verzekering een bepaalde looptijd en bent u dus niet gegarandeerd van een uitkering. Indien uw overlijden plaatsvindt na afloop van de looptijd is er geen uitkering. Wilt u dus voor uw uitvaartkosten verzekerd zijn en wilt u zich geen zorgen maken over het regelen van de uitvaart, dan kunt u beter een aparte uitvaartverzekering afsluiten.

Dat is niet nodig. Onderlingehulp maakt geen verschil tussen begraven of cremeren. Als verzekerde beslist u zelf wat u wilt. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten van een begrafenis over het algemeen hoger liggen dan die van een crematie. U kunt uw wensen vastleggen in de brochure "Mijn persoonlijke wensen".

Bij Onderlingehulp geven wij per persoon een polis af. In de meeste gevallen kunnen we deze polis koppelen aan uw nieuwe gegevens. De verzekering wordt in dat geval gesplitst, evenals de premiebetaling. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw adviseur of rechtstreeks met Onderlingehulp.

Ja, dan kan. Er zijn wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Een uitvaart in het buitenland moet door de nabestaanden zelf worden geregeld. Daarnaast moet u een lokaal postadres aanhouden en moet de premie lokaal worden blijven betaald.

Jazeker! In de meeste gevallen betaalt uw werkgever uw uitvaart alleen indien uw overlijden plaatsvindt gedurende het dienstverband. Indien uw overlijden daarna plaatsvindt is er dus geen uitkering. U kunt wachten tot het einde van het dienstverband met het afsluiten van een uitvaartverzekering, maar dat is niet verstandig; hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger de premie en ook uw gezondheidssituatie speelt een rol. Wilt u dus levenslang voor uw uitvaartkosten verzekerd zijn tegen een zo laag mogelijke premie, dan kunt u beter zelf nu een uitvaartverzekering afsluiten.