Omdat je zorgeloos wilt
leven, voorbereid op wat
de toekomst brengt.
Wat is een uitvaartverzekering

Het enige wat in het leven zeker is, is dat we op een dag allemaal komen te overlijden. Met onze uitvaartverzekering verzekert u zich voor de kosten van de uitvaart. Dat maakt de uitvaartverzekering wel tot een bijzondere soort verzekering. Immers, een belangrijk element van verzekeren is dat het daadwerkelijk voorvallen van de verzekerde gebeurtenis onzeker moet zijn. Vergelijkt u het maar met de brandverzekering voor uw woning: het is niet zeker dat uw huis daadwerkelijk een keer in vuur en vlam komt te staan. Bij onze uitvaartverzekering is echter alleen het moment van overlijden onzeker. In feite is een uitvaartverzekering dus de enige verzekering die altijd tot uitkering komt.

Alles voor u op een rijtje

Geen indexering of tussentijdse verhogingen van de premie. De premie blijft gedurende de gehele premieduur gelijk.

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Bij overlijden betaalt Onderlingehulp de kosten van de uitvaart tot een bedrag van USD 2.000 zonder dat hiervoor premie is verschuldigd. Voorwaarde is wel dat de kinderen zijn aangemeld.

Bij overlijden in het buitenland worden de kosten van vervoer van de overledene naar de woonplaats vergoed tot een maximum van Nafl./Afl. 2.000. Ook voor deze extra dekking is geen premie verschuldigd.

Onze polissen geven u de vrijheid te kiezen voor een begrafenis of crematie, bovendien heeft u vrije keuze van uitvaartondernemer of uitvaartvereniging.

Geen ‘kleine lettertjes’ die zorgen voor onaangename verrassingen. In het eerste jaar is de dekking beperkt, daarna keert Onderlingehulp altijd volledig uit, ongeacht de oorzaak van overlijden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij overlijden als gevolg van een ongeval keren wij ook in het eerste jaar volledig uit.

Bent u - om wat voor reden dan ook - toch niet tevreden over de polis die voor u is opgesteld? Tot 30 dagen na ontvangst kunt u deze terugsturen. Zonder kosten en zonder dat u uitleg verschuldigd bent.

Waardemeter
Type kist
Type graf
Mis
Bidprentjes
Krans
Advertentie krant
Advertentie TV
Naamplaat
Overige kosten
Totaal0,-